Stipendiefond

Samson Eno Akuris stipendiefond skapades år 2008.
Tanken med stipendiet är att barn och ungdomar i byn
Ekenge och släkten Akuri ska ha en möjlighet att utbilda sig
på såväl lägre som högre nivå.
Stipendiet delas ut i samverkan med byns skola.

Presentation av Joseph Mbongaya
Under hösten 2012 har Joseph Mbongaya beviljats studielån för att studerar vid Istanbul Arel Universitetet i Turkiet. 

 Vad gjorde du innan du kom till Turkiet? 
Innan jag reste till Turkiet  arbetade jag som volontär med marknadsföring  i stiftelsen Drimps kristna bokhandel i Yaoundé. 

Vad har du för framtidsförhoppningar?
Jag förväntar mig att studierna går bra och få ett jobb. Jag vill uppmuntra till utbildning i  vår by Ekenge och hoppas kunna stödja utvecklingen i vår by. 

Vad har du för intressen?
Jag är intresserad av sport, läsning, resor och politik.

Vi önskar Joseph Mbongaya lycka till med studierna och hans framtidsplaner!

Comments